22.11.2014, g. 11.15

Z nici czy na nici, z cyklu: Sito Sztuki

http://www.mnp.art.pl/fileadmin/pliki/MNP/Edukacja/Informator_edukacyjny_2014_2015/Informator_Edukacji_2014_2015.pdf
Al. Marcinkowskiego 9, Poznań
rok szkolny 2014/2015

Pracownia Plastyczna tARTak

www.zamek.poznan.pl
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
rok szkolny 2014/2015

Pracownia Ceramiki i Rzeźby

http://www.zamek.poznan.pl
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań