19.11.2015-26.11.2015
Wystawa dawna księgarnia im. A Mickiewicza
ul. Gwarna 13

CIEMNICA:
Republika Sztuki Tłusta Langusta
ul. Gwarna 11
61-702 Poznań
24.04-25.04.2015
ul. św. Marcin 80/82 p.329, 61-809 Poznań