Pracownia Grafiki

Pracownia Grafiki

Centrum Kultury Zamek, sala 248

OTO JA

OTO JA

Centrum Kultury Zamek

Strefa Zabawy

Strefa Zabawy

Centrum Kultury Zamek

PAN KOCKI

PAN KOCKI

Strefa Zabawy

Centrum Kultury Zamek

TAJEMNICE WIKLINY

TAJEMNICE WIKLINY

DROBNA FORMA Z WIKLINY CZĘŚĆ I

Centrum Kultury Zamek

Miasto globalne

Miasto globalne

CZWARTKI / WIZJE MIASTA

Centrum Kultury Zamek

MAŁE ETHNO

MAŁE ETHNO

Centrum Kultury ZAMEK