Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań

CPE_RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU BADAŃ- EDUKACJA KULTUROWA W POZNANIU-2014

Oddawany do rąk czytelnika raport ma charakter wstępnego rozpoznania specyfiki pola edukacji kulturowej w Poznaniu i jest krokiem w kierunku bardziej pogłębionego studium przygotowywanego aktualnie przez zespół CPE (…). Dlatego też opracowanie to należy traktować jako szkic określający podstawowe sposoby rozumienia edukacji kulturowej przez różnego rodzaju podmioty zajmujące się nią w Poznaniu, wskazujący na główne uwarunkowania jej uprawiania oraz identyfikujący szanse i zagrożenia związane z tego rodzaju praktykami w naszym mieście. W kolejnych częściach tego opracowania staraliśmy się nie tylko jak najszerzej oddawać głos tym, którzy się zajmują edukacją kulturową w Poznaniu, ale też w systematyczny sposób odtwarzać charakterystyczne dla nich perspektywy widzenia tego zjawiska. Mamy nadzieję, iż taka strategia pisania tego raportu jest najlepszym sposobem na zrozumienie specyfiki sytuacji edukacji kulturowej w naszym mieście [fragment Wstępu].

autorzy:
Rafał Koschany, Marta Kosińska, Marek Krajewski, Filip Schmidt, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska

Centrum Praktyk Edukacyjnych
mail: cpe@cpe.poznan.pl

wydawca:
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
www.zamek.poznan.pl
dyrektor: Anna Hryniewiecka

projekt graficzny i skład:
Bękarty

© Copyright by Centrum Kultury ZAMEK
Poznań 2014

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.