EDUKACJA KULTUROWA W WIELKOPOLSCE. BADANIA W DZIAŁANIU w 2016

Raport diagnostyczny
EDUKACJA KULTUROWA W WIELKOPOLSCE. BADANIA W DZIAŁANIU
Centrum Praktyk Edukacyjnych 2016

Autorzy: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Marcela Kościańczuk, Bogumiła Mateja-Jaworska, Monika Rosińska, Karolina Sikorska, Sylwia Szykowna, Jakub Walczyk, Jadwiga Zimpel.
Redakcja: Marta Kosińska
Korekta: Sylwia Szykowna