Agata Skórzyńska, FUNDACJA MAŁY DOM KULTURY. STUDIUM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Poniższe studium przypadku opracowane zostało w oparciu zarówno o dane zastane, jak i wywołane. Po pierwsze zatem, uwzględniono materiały udostępnione przez Fundację Mały Dom Kultury (FDMK): informacje z wniosków grantowych i sprawozdań końcowych z realizacji projektów, dokumentację wizualną projektów, którą Fundacja gromadzi, ale także dokumentację i opisy prowadzonych działań, dostępne na stronach internetowych samej Fundacji (http://www.mdk.krzyk.pl/o_fundacji) lub tworzonych na potrzeby konkretnych projektów (http://dziwnosc.4tony.net/projekt.php). Po drugie – warsztaty, realizowane w ramach projektu „Zakamarki Małego Domu Kultury”, poddane zostały obserwacji uczestniczącej (w sierpniu 2014 roku). Przeprowadzony został również wywiad pogłębiony z animatorkami FDMK, sporządzona została także dokumentacja wizualna obserwowanego projektu. (Fragment opracowania)

Fundacja Mały Dom Kultury. Studium działań edukacyjnych

© Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2015