Karolina Sikorska, WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UAP. STUDIUM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Podstawą poniższego studium jest rozmowa przeprowadzona 1 sierpnia 2014 roku z prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej (WEA) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), dr Justyną Ryczek, oraz rozmowa z dr Magdaleną Parnasow-Kujawą, kierowniczką Pracowni Projektów i Działań Twórczych, koordynatorką Uniwersytetu Artystycznego III Wieku. Ponadto materiałem zebranym do analizy uwarunkowań strukturalnych i organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej są dane pochodzące ze strony internetowej Wydziału (http://www.wea.uap.edu.pl/) oraz dokumenty nadesłane przez prodziekan WEA:

  • projekty zrealizowane przez WEA we współpracy z innymi podmiotami od roku 2000,
  • kronika działań WEA w roku akademickim 2013/2014,
  • strategia rozwoju WEA.

Zebrane dane pozwalają na analizę warunków strukturalno-organizacyjnych edukacji kulturowej i artystycznej, pozwalają zorientować się, w jaki sposób WEA jest przygotowany do prowadzenia tego rodzaju działań. Ponadto wywiady pogłębione z dr Justyną Ryczek i dr Magdaleną Parnasow-Kujawą dają pewien wgląd w sposób prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturowej i artystycznej na WEA i realizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Nie są jednak wystarczające, by została przeprowadzona pełna analiza jakości edukacji kulturowej i artystycznej, realizowanej przez Wydział Edukacji Artystycznej UAP. Dopiero dalsze badania w ramach działalności Centrum Praktyk Edukacyjnych pozwolą w kolejnych raportach stworzyć obraz tej działalności. (Fragment opracowania)

Wydział Edukacji Artystycznej UAP. Studium działań edukacyjnych

© Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2015