Marta Kosińska, LOKALSI. STUDIUM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

W pierwszym półroczu 2014 roku jedna z członkiń Centrum Praktyk Edukacyjnych, Marta Kosińska, dokonywała obserwacji uczestniczącej oraz ewaluacji realizowanego przez Galerię Miejską „Arsenał” projektu „Lokalsi”. Galeria Miejska podzieliła ewaluację projektu na dwie części, druga jego część została opracowana przez innego ewaluatora. Poniżej prezentujemy raport będący efektem obserwacji pierwszej połowy czasu realizacji projektu. (Fragment opracowania)

Lokalsi. Studium działań edukacyjnych

© Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2015