Edukacja kulturowa. Poręcznik

CPE_porecznik_interaktywny (PDF – do bezpłatnego pobrania)

„Edukacja kulturowa. Poręcznik” to pierwsza publikacja Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, inicjatywy realizowanej dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek oraz Instytutów Kulturoznawstwa i Socjologii UAM.

CPE to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcony edukacji kulturowej i animacji, a stanowi pilotaż wieloletniego programu rządowego „Bardzo Młoda Kultura” Obywateli Kultury. Książka ta to „poręczny” materiał dla wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją kulturową (w tym edukacją artystyczną i animacją), a pracują w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy placówkach oświatowych.

Publikacja zawiera wypowiedzi badaczy, zapisy debat i dyskusji z organizatorami kultury, ankietę internetową z doświadczonymi praktykami, prezentuje także najlepsze projekty edukacyjne w Polsce. Ma przede wszystkim walor diagnostyczny – obok pytań o zmiany, jakim podlega uczestnictwo w kulturze, o metody pracy edukacyjnej, o formalno-prawne i finansowe warunki działania edukatorów i animatorów – w centrum rozważań stawia przede wszystkim pytanie o bariery we współpracy między „kulturą” i „edukacją”, pojętymi sektorowo, o źródła tych barier i możliwe sposoby przełamywania ich.

redakcja: Rafał Koschany, Agata Skórzyńska

wydawca: Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014

spis treści:

EDUKACJA KULTUROWA. PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
PARTYCYPACJA A ZMIANA

Jolanta Skutnik
Uczestnictwo kulturalne z perspektywy personalistycznej
– analiza wybranych obszarów działalności instytucji kultury

Janusz Byszewski
Muzeum jako „rzeźba społeczna”

Anna Nacher
Poza fetysz partycypacji

DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE

Małgorzata Litwinowicz-Droździel /Instytut Kultury Polskiej UW, Stowarzyszenie Studnia O./

Jerzy Moszkowicz /Centrum Sztuki Dziecka/

Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

Agata Siwiak /Katedra Teatru, Dramatu i Widowisk UAM, projekt „Wielkopolska: Rewolucje” UMWW/

Justyna Sobczyk /Instytut Teatralny, Teatr_21/

Anna Talarczyk /Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok/

WARUNKI DZIAŁANIA

Marcin Poprawski /Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury/

Krystyna Danilecka-Wojewódzka /Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Słupska/

Elżbieta Walkowiak /Wielkopolskie Kuratorium Oświaty/

Joanna Szulborska-Łukaszewicz /Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa/

Robert Kaźmierczak /Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Poznaniu/

Agata Grenda /Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego/

DOBRE PROJEKTY

Jadwiga Charzyńska /Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku/
„Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” a społeczna interakcja z udziałem sztuki

Leszek Karczewski /Dział Edukacji – Muzeum Sztuki w Łodzi/
Ankieta krytyczna 2013, czyli partycypacja w Noc Muzeów

Iwona Pasińska /Movements Factory/
Interdyscyplinarny projekt „Święto wiosny <6,6/66>”

Beata Salamon/Muzeum Narodowe w Poznaniu/
Edukacyjny projekt partycypacyjny „Co ma koronka do wiatraka?
Niderlandy” w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 10 maja – 14 lipca 2013 roku

SŁOWA W UŻYCIU
Marek Krajewski – Uczestnictwo w kulturze
Agata Skórzyńska – Animacja kulturowa
Marta Kosińska – Edukacja kulturowa
Karolina Sikorska – Edukacja artystyczna