Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa TOM 3

poradnik-metodyczny-iii

Prezentujemy trzeci tom „Poradnika”  przygotowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) 

„PORADNIK METODYCZNY. EDUKACJA KULTUROWA” t. 3

redakcja: Karolina Sikorska

wydawca: Centrum Kultury Zamek, Poznań 2016

Przekazujemy naszym Czytelnikom i Czytelniczkom trzeci tom Poradnika metodycznego. Podobnie jak w latach ubiegłych o napisanie scenariuszy przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej poproszeni zostali animatorzy kulturowi, edukatorki, akademiczki i nauczyciele. W najnowszym tomie Poradnika chcieliśmy zaprezentować przykłady działań realizowanych z pasją, zaangażowaniem i niejednokrotnie z uwrażliwieniem na problemy lokalnych wspólnot społecznych. Jako redaktorka poradników publikowanych przez Centrum Praktyk Edukacyjnych (które działa w ramach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) dostrzegam ponadto wśród Autorek i Autorów najnowszego tomu zwiększone w porównaniu z latami ubiegłymi zainteresowanie kwestią diagnozy i ewaluacji. Osoby poproszone o scenariusz z wnikliwą uwagą pochyliły się nad tymi zagadnieniami, doskonale zdając sobie sprawę, że realizowane współcześnie projekty edukacyjno-kulturowe wymagają zweryfikowania potrzeb i oczekiwań grup odbiorczych, jak też po ich zakończeniu czy też jeszcze w trakcie ich trwania konieczna wydaje się refleksja nad przebiegiem przedsięwzięcia, a często i modyfikacja własnych wcześniejszych założeń. Wielu z Autorów i Autorek poradnikowych podkreśla również w swoich scenariuszach działań rolę i znaczenie współpracy z innymi podmiotami, co pozwala często myśleć o tych przedsięwzięciach jako rozwijających się w czasie, nastawionych na długofalowe efekty. Idea współpracy międzysektorowej, między różnymi dziedzinami kultury, ale i środowiskami o różnym statusie społecznym i formalnym jest bliska Centrum Praktyk Edukacyjnych, którego misją jest m.in. wspieranie tych różnorodnych form współpracy, pozwalających z większą czujnością działać z uczestnikami projektów i na ich rzecz.

Ze wstępu