Raport autoewaluacyjny. Działania CPE w 2014 roku

Raport_autoewaluacyjny_Działania_ CPE_w_2014_roku

Oddawany do rąk Czytelnika raport autoewaluacyjny ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, ma go zapoznać z efektami działań Centrum Praktyk Edukacyjnych w 2014 roku. W niniejszym opracowaniu efekty te zostają nie tylko wymienione, ale też poddane krytycznej ocenie, czego rezultatem jest określenie tego, co można uznać za sukces i za porażkę naszej działalności w mijającym roku. Po drugie, raport ten dostarcza całego szeregu rekomendacji, dotyczących dalszych działań Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego CPE jest pilotażem, jak i tych dotyczących kierunków rozwijania edukacji kulturowej w Poznaniu i szerzej – w całym kraju [fragment Wstępu].

autorzy:
Rafał Koschany, Marta Kosińska, Marek Krajewski, Filip Schmidt, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska, Sylwia Szykowna

Centrum Praktyk Edukacyjnych
mail: cpe@cpe.poznan.pl

wydawca:
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
www.zamek.poznan.pl
dyrektor: Anna Hryniewiecka

projekt graficzny i skład:
Bękarty

© Copyright by Centrum Kultury ZAMEK
Poznań 2014

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.