Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa

PORADNIK METODYCZNY- CPE (PDF – do bezpłatnego pobrania)

Prezentujemy drugą publikację przygotowaną przez Centrum Praktyk Edukacyjnych (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) 

„PORADNIK METODYCZNY. EDUKACJA KULTUROWA”

redakcja: Karolina Sikorska

wydawca: Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014

Poradnik składa się z 12 scenariuszy projektów z zakresu edukacji kulturowej, poświęconych działaniom edukacyjnym w przestrzeni publicznej, akcjom artystycznym, warsztatom kreatywnym czy problemom społeczno-kulturowym.

Scenariusze te zostały pomyślane przez ich Autorki i Autorów nie tyle jako gotowe przepisy na określone przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, co jako swoiste wskazówki, porady, autorskie zestawy sugestii, obejmujące zróżnicowane aspekty uczestnictwa w kulturze i jego edukacyjny wymiar. Ta różnorodność dotyczy zarówno treści scenariuszy, jak i form, jakie przyjęły. Mamy tu bowiem projekty działań w przestrzeni publicznej, zajęcia zogniskowane wokół praktyk artystycznych, opisy kilkudniowych czy nawet kilkumiesięcznych akcji społeczno-kulturowych, pojawiają się też przedsięwzięcia odnoszące się do historii kultury i społeczności czy studium pracy nad wizerunkiem miasta.

Wraz z zaproszeniem do tworzenia „Poradnika metodycznego” Autorzy i Autorki otrzymali przygotowany przez nas schemat scenariusza projektu z zakresu edukacji kulturowej, który został przez nich potraktowany zazwyczaj dość swobodnie, jako punkt wyjścia do rozważań o analizowanym projekcie. Te autonomiczne perspektywy zostały w publikacji zachowane, praca redakcyjna została ograniczona do minimalnej ingerencji, zależało nam bowiem na oddaniu punktu widzenia Autorki/Autora i tym samym – na pokazaniu, jak bardzo niestandardowa, twórcza i częstokroć niekonwencjonalna bywa działalność edukatorek i edukatorów kulturowych. Co więcej – nie każde działanie edukacyjne można przedstawić za pomocą prostego schematu, we wszystkich publikowanych projektach bardzo istotny okazuje się organizacyjny, społeczny czy przestrzenny kontekst ich realizacji.

(fragment wstępu) Karolina Sikorska

Spis treści:

Karolina Sikorska – Słowo wstępne

Agnieszka Wołodźko – Prywatne/Publiczne

Magdalena Godlewska-Siwerska – Symbole – warsztaty filmowo-fotograficzne

Małgorzata Miłkowska – Listy do Henia

Urszula Katarzyna Siwerska – Mieszkam w Białymstoku

Kuba Szreder – Barkamp, czyli samo-zorganizowane seminarium, z tematem i treścią generowaną przez uczestników

Luba Zarembińska – Szamocińska Akademia Liderek

Marcin Szeląg – Ja i świat, ja i sztuka

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk – Jesień w proszku, wiosna w żelu

Helena Wojciechowska – Hura! Kultura

Maciej Szymaniak – Zamek dla dzieci

Agnieszka Krajewska – O tym, jak 10 najważniejszych słów pojawiło się w centrum miasta

Marek Chojnacki – Kreacje Pro Publico Bono

SCENARIUSZ PROJEKTU Z ZAKRESU EDUKACJI KULTUROWEJ