A

ANIMACJA KULTUROWA

Autorka hasła: Agata Skórzyńska Co to jest animacja kulturowa? To działania podejmowane w konkretnej grupie, wspomagające te formy uczestnictwa jej członków we własnej kulturze, które…

rozwiń hasło

E

EDUKACJA KULTUROWA

Autorka hasła: Marta Kosińska Co to jest edukacja kulturowa? Edukacja kulturowa, w najogólniejszym sensie, jest procesem przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często też krytycznego uczestnictwa…

rozwiń hasło
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Autorka hasła: Karolina Sikorska Co to jest edukacja artystyczna? Edukacja artystyczna jest jednym z elementów edukacji kulturowej. Najszerzej możną ją postrzegać jako działania i praktyki…

rozwiń hasło

U

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Autor hasła: Marek Krajewski Co to jest uczestnictwo w kulturze? Istnieją dwa tradycyjne sposoby ujmowania uczestnictwa w kulturze. Po pierwsze te, w których proces ten…

rozwiń hasło