Centrum Praktyk Edukacyjnych to przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze, którego organizatorem jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Podstawowym zakresem jego działalności jest diagnozowanie i badanie edukacji kulturowej w powiecie poznańskim (w latach 2014 – 2015) i Wielkopolsce (od 2016 roku) oraz organizacja rozmaitych wydarzeń i działań z zakresu edukacji kulturowej, wspierających i propagujących współpracę międzysektorową i uczestnictwo w kulturze.

 

Zespół badawczy CPE w 2016 roku tworzą:

Katarzyna Chajbos

Ewelina Banaszek – KOORDYNATORKA CPE

Katarzyna Fudala

dr Marta Kosińska

dr Marcela Kościańczuk

dr Bogumiła Mateja-Jaworska

Monika Rosińska

dr Karolina Sikorska

dr Sylwia Szykowna – KOORDYNATORKA CPE

dr Jadwiga Zimpel

Jakub Walczyk – KOORDYNATOR CPE

 

Zespół badawczy w roku 2015:

Maciej Frąckowiak

dr Rafał Koschany

dr Marta Kosińska

prof. dr hab.  Marek Krajewski

dr Filip Schmidt

dr Karolina Sikorska

dr Agata Skórzyńska

dr Sylwia Szykowna

Jakub Walczyk

 

Zespół badawczy w roku 2014:

dr Rafał Koschany

dr Marta Kosińska

prof. dr hab.  Marek Krajewski

dr Filip Schmidt

dr Karolina Sikorska

dr Agata Skórzyńska

dr Sylwia Szykowna