Warsztaty przeprowadzone w Zespole Żłobków nr 1 w Poznaniu – Żłobek Balbinka

Koordynacja: Agata Nowaczyk-Łokaj