Zwycięski projekt konkursu CPE „Współdziałanie w kulturze” realizowany w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niesłyszących.
Koordynacja: Natalia Adamczyk Serdecznik Fundacja