Projekt „Appalachian Spring” opierał się na współpracy Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Centrum Amarant oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Cykl warsztatów objął naukę podstawowych technik, koncepcji tanecznych, wstępną naukę choreografii, próby sekcyjne z całym zespołem tanecznym, udział w otwartej próbie dyrygenta z orkiestrą.

Główną ideą było wytworzenie relacji partnerstwa pomiędzy zawodowym środowiskiem artystycznym a młodzieżą, nie posiadającą żadnego przygotowania tanecznego. Finałowym wyrazem tej idei był spektakl na podstawie dzieła Aarona Coplanda „Appalachian Spring”, który odbył się w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Koordynator projektu: Przemysław Degórski.

Fot. Krystian Daszkowski / kdaszkowski.com