Głównym celem projektu BRZMIENIE MEGO MIASTA było wykorzystanie potencjału twórczego grupy warsztatowej do stworzenia autorskiej wypowiedzi artystycznej – pocztówki muzycznej Rawicza. W trakcie warsztatów uczestnicy-uczniowie nabywali/poszerzali swoje umiejętności pracy w zespole, umiejętność publicznej wypowiedzi oraz argumentowania wybranej przez siebie postawy.

Projekt zakładał różne działania: rejestrację najrozmaitszych dźwięków, jakie generuje miasto; generowanie autorskich dźwięków czy przetwarzanie nabytego materiału przy użyciu technik studyjnych.

Koordynator projektu: Krzysztof Matysiak, Dom Kultury w Rawiczu.

Fot. Krystian Daszkowski / kdaszkowski.com