Projekt „Czyta-my” łączył w sobie współpracę pomiędzy: Fundacja Jak Malowana (Dom Bajek), II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Przedszkole Nr 51 W Poznaniu oraz Salezjańskie Centrum Młodzieżowe.

W kontekście uczniów liceum projekt zakładał podniesienie ich kompetencji w zakresie edukacji oraz przygotowanie do pełnienia roli animatorów kultury. Łączyło się to z przeprowadzeniem zajęć artystycznych z książką dla przedszkolaków. Natomiast nadrzędnym celem była m.in promocja czytelnictwa oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i przedszkola.

Koordynator projektu: Barbara Górecka, Fundacja JAK MALOWANA.

Fot. Krystian Daszkowski / kdaszkowski.com