Projekt „Dziennik odkrywcy” miał na celu odkrywanie poznańskich instytucji kultury oczami dzieci. Dzieci zostały postawione w roli ekspertów i towarzyszyło im pytanie: czy instytucje kultury są przyjazne i ciekawe właśnie dla nich?

„Dziennik odkrywcy” był skierowany bezpośrednio do dzieci z integracyjnej czwartej klasy szkoły podstawowej (partner: Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Poznaniu), pośrednimi odbiorcami stali się rodzice dzieci biorących udział w projekcie (jako aktywnie zaangażowani w życie klasy) oraz przedstawicie wybranych instytucji kultury na terenie Poznania.

Koordynator projektu: Maria Miszczak.

Fot.Krystian Daszkowski / kdaszkowski.com