Głównym celem projektu KRAJobrazy przeszłości była ścisła współpraca pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół” w Czerwonaku, Szkołą Podstawową w Bolechowie oraz mieszkańcami Bolechowa i Promnic. Projekt był próbą zmierzenia się z problemami trapiącymi te miejscowości, które oprócz zmiany charakteru na podmiejskie osiedla zmagają się z gwałtownym wzrostem liczby mieszkańców, gwałtowną zabudową, industrializacją krajobrazu (strefa przemysłowa).

Założona w projekcie ścisła współpraca miała doprowadzić do poznania lokalnej tradycji i historii oraz budowania lokalnej tożsamości. Projekt zakładał wiele działań, m.in: warsztat kaligrafii, który przypomniał o wielokulturowości tego terenu.

Koordynator projektu: Olga Krause-Matelska, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.

Fot. Krystian Daszkowski / kdaszkowski.com