Projekt „Gotowi przerwać krąg” stał się odpowiedzią na brak konstruktywnej edukacji młodzieży, dotyczącej przemocy wobec kobiet i dzieci, która prowadziłaby do przerywania międzypokoleniowego cyklu przemocy.

Głównym celem projektu było budowanie i poszerzanie wiedzy uczestników na temat przemocy w rodzinie. Autorki wraz z animatorami, terapeutami, projektantami gier stały się wsparciem dla zaangażowanych uczestników podczas wspólnego tworzenia społeczno-edukacyjnej gry. Dzięki przygotowanym warsztatom uczestnicy nabyli umiejętności projektowania gier społecznych, rozwinęli kreatywność, otworzyli się na niestandardowe, twórcze rozwiązania. Twardym rezultatem było wypracowanie animacyjnej, ruchowo-przestrzennej formy gry, którą można wykorzystać do pracy z kolejnymi grupami, podczas zajęć szkolnych.

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gołębiowska, Małgorzata Pawłowska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/