Projekt „Jestem tym co widzę” wprowadza współpracę młodzieży z domów dziecka (która ma utrudniony dostęp do sztuki, niekoniecznie uświadamia sobie potrzebę czy chęć tworzenia) oraz z klas fototechnicznych (czyli osoby, które świadomie wybrały kierunek kształcenia).

Główną ideą było stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mieli okazję podjąć próby zdefiniowania siebie przez tworzenie. Projekt rozpoczął się akcją społeczną – zbiórką aparatów – Drugie życie Twojego aparatu fotograficznego. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów wprowadzający młodzież z domów dziecka w świat sztuki wizualnej oraz warsztaty plenerowe. Całość zamknęła wystawa objazdowa prezentująca efekty procesu twórczego grupy warsztatowej w lokalnych instytucjach kultury.

Koordynatorki projektu: Barbara Tyczyńska, Agata Witkowska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/