Projekt „MOST ZAMIAST MURU. Opowieść do wysłuchania” odpowiada na potrzebę działań artystycznych w środowisku osadzonych. Celem projektu było zbudowanie sytuacji, która łączy grupę wykluczonych (z tymczasowym ograniczeniem wolności) ze środowiskiem społecznym, od którego oddzielają ich stereotypy i bariera dostępu.

Podstawowym celem projektu było włączenie osadzonych w kreowanie zjawisk kultury, umożliwienie udziału w dialogu społecznym (pomimo izolacji). W trakcie projektu osadzeni przetwarzając własne doświadczenia w komunikat artystyczny mieli szansę rozpoznać swój potencjał. Udział w projekcie miał służyć wzmacnianiu postawy proaktywnej – aspekt resocjalizacyjny. Komunikat artystyczny w postaci słuchowiska miał odegrać rolę mostu miedzy środowiskami. Osadzeni wystąpili w roli autorów przekazu, aktorów. Produkt końcowy – słuchowisko – posłuży jako materiał do pracy terapeutycznej z osadzonymi, ale także jako materiał do stworzenia scenariuszy zajęć (lekcji wychowawczych, wiedzy o kulturze, języka polskiego).

Koordynatorki projektu: Renata Borowiak, Joanna Marchewka

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/