Projekt „Pniewy bez nienawiści” jest odpowiedzią na rosnącą falę nienawiści i agresji słownej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działania podjęte w ramach projektu mają spowodować wzrost świadomości na temat problemu, jakim jest brak tolerancji dla szeroko rozumianej inności, a także dostarczyć uczestnikom narzędzi pomagających przeciwdziałać i skutecznie reagować w przypadku mowy nienawiści.

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców Pniew na problem szerzącej się agresji słownej oraz stworzenie kampanii przeciwko mowie nienawiści. W ramach działań projektowych odbył się cykl warsztatów dla młodzieży, podczas którego uczestnicy, oprócz wiedzy na temat mowy nienawiści, zyskali także wiedzę na temat technik profesjonalnego tworzenia kampanii społecznej i informacyjnej. . Dodatkowo odbyły się warsztaty dla nauczycieli, edukatorów – jak przeciwdziałać i skutecznie reagować na mowę nienawiści.

Koordynatorka projektu: Natalia Stępień

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/