W pobliżu szkoły, za murem graniczącym z ogrodem, znajduje się zaniedbany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – zniszczone ogrodzenie, wysoka trawa, zapomniane i zniszczone nagrobki. Projekt „Przechodząc obok…” ma na celu podniesienie wizualnej jakości przestrzeni (uporządkowanie cmentarza) i przywrócenie do świadomości Jarocinian obecności dawnych mieszkańców, mniejszości religijnych.

Projekt miał na celu wszechstronną integrację uczniów i mieszkańców Jarocina. Uczestnicy w czasie spotkań doskonalili umiejętności społeczne, poszerzali wiedzę o mieście, zbierali doświadczenia w kontakcie ze sztuką, działali z innymi i dla innych. W ramach projektu odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Muzeum Regionalnego w Jarocinie, warsztaty fotograficzne, zebrane zostały relacje, wspomnienia, zdjęcia. Dzięki temu została opowiedziana historia tego miejsca – zebrane relacje, opracowane przez młodzież zostały zaprezentowane w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z tytułem, „przechodząc obok…” każdy choć przez moment zatrzyma się, zwróci uwagę na tych, którzy byli tu wcześniej.

Koordynatorka projektu: Alicja Stasiak-Sikorska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/

Fot. uczestnicy projektu „Przechodząc obok…”