Projekt „Publiczne Sceny Muzyczne 2017” realizował cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych, poszerzanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.

Projekt był drugą edycją cyklu otwartych sesji muzykoterapii w przestrzeniach publicznych Wielkopolski. Polegał na włączeniu zaproszonych osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz dorosłych do aktywnego tworzenia muzyki, gdzie różnorodne sposoby gry na instrumentach zostały ujęte w improwizowane formy muzyczne. Podczas sesji do wspólnej gry zapraszani byli również przechodnie. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne organizowane dla uczniów w celu wprowadzenia w temat niepełnosprawności jako objawu różnorodności społecznej.

Koordynatorki projektu: Dominika Dopierała, Weronika Cegielska

Fot. Krystian Daszkowski / https://www.facebook.com/art.daszkowski/